DAM-Bouwmanagement is gespecialiseerd in het technisch en financieel begeleiden van bouwprojecten zoals renovatie-, (groot) onderhoudsprojecten, nieuwbouw en verbouw. Jarenlange ervaring als projectmanager en calculator staan garant voor een praktische en kostenbewuste benadering van uw bouwplannen.

Wat kan DAM-Bouwmanagement voor u betekenen;

Bestaande situatie :

Ontwerpfase :

Prijs en contractfase :

Uitvoeringsfase :Opleveringsfase :
Opnemen-inventariseren.

Co÷rdinatie en controle van tekenwerk, adviseurs (constructie, installatie, asbestsanering, geotechniek, etc.), gemeente, nutsbedrijven. Opstellen van stichtingskosten, kostenramingen. Vaststellen energie besparende maatregelen. Maken planning, Veiligheids- en Gezondheidsplan. Toetsing politie keurmerk veilig wonen.

Maken van een werkomschrijving, bestek. Organiseren van aanbesteding. Offerte aanvragen. Controle inschrijfbegroting-offerte. Opstellen contracten.

Controle tekeningen leveranciers en installateurs. Bewaking, meer- en minderwerk. Directievoering.

Controle garanties. Opstellen eindafrekening. Oplevering.